Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.10.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.10.2020. sēdes darba kārtība

12.10.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24. februāra nolikumā Nr. 10/2011 “Mālupes pagasta bibliotēkas nolikums”.
  2. Par konkursa “Mēs – Alūksnes nākotnei” nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu.
  4. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Sociālā māja” un “Alūksnes novada Naktspatversme” pakalpojuma sniegšanas vietas maiņu.
  5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
Skip to content