Tautsaimniecības komitejas 19.10.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.10.2020. sēdes darba kārtība

19.10.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Informācija – peldēšanās vietu risku izvērtējums.
2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
3. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā” izdošanu.
4. Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015-2027. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
5. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības īpašumiem Alūksnes pilsētā.
6. Informācija par Alūksnes ezera attīrīšanas projektu.

Skip to content