VPR attīstības padome apstiprina prioritāri sakārtojamo ceļu posmu sarakstu Vidzemē - Alūksnes novads

VPR attīstības padome apstiprina prioritāri sakārtojamo ceļu posmu sarakstu Vidzemē

Neskatoties uz to, ka Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pašvaldības jau iepriekš bija vienojušās par prioritāri sakārtojamo ceļu posmu sarakstu Vidzemē, kuru VPR 2020. gada sākumā iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), jautājums no jauna tika iekļauts VPR attīstības padomes oktobra sēdes dienaskārtībā.

Ar apstiprināto sarakstu var iepazīties šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/investiciju-programma-autocelu-attistibai

Saraksts atkārtoti aktualizēts pēc tam, kad VPR saņēma VARAM vēstuli ar lūgumu identificēt ceļu posmus 10% apmērā, kas varētu tikt neīstenoti gadījumā, ja veicamo darbu izmaksas sadārdzināsies, kā arī identificēt 10% apmērā ceļu posmus, kurus, gadījumā, ja rastos ietaupījums, varētu iekļaut papildus prioritāri sakārtojamo ceļu sarakstā.

Neskatoties uz to, ka attīstības padome konceptuāli atbalstīja VPR priekšlikumus par indikatīvajām izmaiņām plānos 10% apmērā, klātesošie pauda neizpratni par sākotnējā prioritāšu saraksta izmaiņām laika gaitā. Savukārt VPR atgādināja, ka, lai arī vairākkārtīgi aicinājis VARAM organizēt tikšanos, lai iesniegto prioritāšu sarakstu izskatītu detalizēti kopā ar Satiksmes ministriju un VAS Latvijas valsts ceļi, ierosinājums neguva atsaucību.

Papildus tam jāatgādina, ka VPR un pašvaldības nesaņēma arī atgriezenisko saiti par procesa virzību, ja neskaita, ka vasaras noslēgumā publiskajā telpā parādījās informācija ar prioritāro ceļu sarakstu, kas jau atšķīrās no tā, par kuru bija vienojušās pašvaldības – saraksts bija papildināts ar citiem ceļu posmiem, nebija informācijas par plānotajiem darbiem un prognozētajām izmaksām.

No VPR un pašvaldību iesniegtajiem 22 ceļu posmiem 15 ir saglabāti, septiņas VPR pašvaldību ceļu posmu prioritātes sarakstā vairs nav atrodamas, to vietā iekļauti pieci jauni ceļu posmi, par kuriem pašvaldības nav lēmušas, bet kuri iekļauti pēc  VARAM, Satiksmes ministrijas un VAS Latvijas valsts ceļi iniciatīvas. Kopējais plānotais finansējums, kas tiks atvēlēts ceļu posmu sakārtošanai Vidzemē, ir aptuveni 60 miljoni eiro, no kuriem piecu ceļu posmu sakārtošanai, ar kuriem saraksts tika papildināts, atvēlēta trešā daļa no visa pieejamā finansējuma Vidzemē jeb 20,7 miljoni eiro.

Jāatzīmē, ka VPR ir lūdzis VARAM iesūtīt precizētu informāciju, lai noskaidrotu, vai ceļa posmu kilometri joprojām ir tādi, kādus tos savulaik VPR iesniedza, kādi darbi posmos plānoti un kādā laika posmā. Saņemtā papildinformācija liecina, ka ir izmainīti atsevišķi remontējamie ceļi un to posmi, dažiem no posmiem pagarināts kopējais remontējamais garums, mainīti arī darbu veidi, piemēram, asfalta seguma vietā  tiks veikta dubultās virsmas apstrāde.

VPR norāda, ka jebkuras izmaiņas liedz īstenot iepriekš vairākkārtējās pašvaldību diskusijās panākto vienošanos par prioritāri sakārtojamajiem ceļu posmiem.

Andis Caunītis Gulbenes novads: “Vērtējot šī brīža aktuālo sarakstu, kas jau ir izmainīts, jāsaka, ka ir neizpratne. Kad diskutējām par iekļaujamo ceļu posmiem, tos novadā rūpīgi izvērtējām, par pamatu ņemot tādus kritērijus, kā, piemēram, kustības intensitāte, ceļu stāvoklis. Par savu prioritāri izvirzījām ceļa posmu Gulbene-Jaungulbene 6,5 km garumā, bet tas saraksta gala versijā samainīts ar citu ceļu posmu. Saprotu, ka viens no mūsu kritērijiem ir nauda un tās ietvaros ir jāsadala šo remontējamo ceļu posmu garums, tomēr mēs šo ceļa posmu rūpīgi izvērtējām, un tas mums ir ļoti būtisks – ja konkrētais posms ir izņemts ārā, tad es vairs nesaprotu, kādiem kritērijiem mēs sekojam. Iespējams, mums vajadzētu sasēsties vienā autobusā un izbraukt novadu ceļus, lai objektīvi novērtētu ceļu stāvokli nevis sadalīt naudu, sēžot pie galda.”

Evija Zurģe, Raunas novads: “Nav īsti saprotams – ja katrs no novadiem pie šī jautājuma strādājām, izvirzījām kopīgas prioritātes, ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas kontekstu, tad kāpēc VAS Latvijas valsts ceļi būtu jāsniedz vēl papildus rekomendācijas ministrijai par ceļu stāvokli, rosinot izmaiņas sākotnējā, pašvaldību apstiprinātajā prioritāšu sarakstā? Piekrītu, ka diskutēt var par izmaksu apjomu, taču vajadzētu ļaut pašvaldībām pašām spriest par savām vajadzībām.”

VPR attīstības padomes sēdē piedalījās arī Raivis Bremšmits (VARAM) un situāciju komentēja, sakot, ka lielākā daļa izmaiņu ir saistīta ar VAS Latvijas valsts autoceļu precizētajām izmaksām un veicamo darbu veidu atkārtotu izvērtēšana. Tomēr uzklausot klātesošo iebildumus un argumentus, kāpēc izmaiņas nav akceptējamas, piemēram, attiecībā par iecerēto ceļa segumu vai mainītajiem remontējamā ceļa posmiem, R. Bremšmits atzina, ka diskusija ir  joprojām iespējama un  nepieciešama, ņemot vērā, ka pašvaldības vislabāk spēj komentēt izvēlēto ceļu posmu stāvokli un nozīmību jaunveidoto novadu centru sasniedzamības uzlabošanai.

Par no jauna izveidoto prioritāro ceļu sarakstu balsot atturējās Jaunpiebalgas novads, Burtnieku novads un Gulbenes novads, kritizējot gan izvēlēto pieeju, kā tiek organizēti procesi valstī attiecībā uz reģionālo autoceļu sakārtošanu, gan arī iebilstot pret būtiskām izmaiņām sākotnējā prioritāšu sarakstā.

Skip to content