VPR Attīstības padome aicina Satiksmes ministriju iekļaut pārvadājumus pēc pieprasījuma sabiedriskā transporta sistēmā - Alūksnes novads

VPR Attīstības padome aicina Satiksmes ministriju iekļaut pārvadājumus pēc pieprasījuma sabiedriskā transporta sistēmā

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) attīstības padomes oktobra sēdē tās locekļi lēma atbalstīt VPR administrācijas priekšlikumu aicināt Satiksmes ministriju iekļaut pasažieru pārvadājumu veidu “transports pēc pieprasījuma” esošajā sabiedriskā transporta sistēmā. Papildus tam, tika atbalstīts arī priekšlikums piedāvāt ministrijai Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcijā 2021-2020 minēto bezmaksas sabiedrisko transportu īstenot kā “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu.

Kristīne Malnača, transporta eksperte padomes locekļiem teica:Neredzam, ka iecere par bezmaksas sabiedriskā transporta maršrutiem mazapdzīvotās vietās rezultēsies panākumiem. Šādās vietās nepieciešams individuāls un elastīgs piedāvājums – sabiedriskais transports fiksētos maršrutos to nespēj piedāvāt. Jāatzīst, ka nesen īstenotā izmēģinājuma projekta rezultāti liecina – arī mazapdzīvotās vietās ir pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem, tikai jautājums – vai šī brīža sabiedriskā transporta sistēma un tās piedāvājums cilvēkiem ikdienā der? Vēlreiz uzsveru, ka transports pēc pieprasījuma nekonkurē ar sabiedrisko transportu, tieši pretēji – tas spēj piegādāt jaunus pasažierus.”

Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētājs Arturs Dukulis:Šādi alternatīvi mobilitātes risinājumi, kāds ir arī “transports pēc pieprasījuma”, nekonkurē ar sabiedriskajiem autobusiem. Arī mēs, izskatot vietas, kur šādu pakalpojumu testēt, izvēlējāmies teritorijas novadā, kur autobuss nekad nav kursējis, vai kur reisi vairs netiek izpildīti. Tomēr šajās vietās dzīvo cilvēki – jaunie pasažieri. Faktiski šis risinājums papildina esošo sistēmu, piegādājot arvien jaunus pasažierus.”

Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Dace Mažānova: “Esam par šo diskutējuši arī pašvaldībā, un, ja šāds mobilitātes risinājums tiktu iedzīvināts sabiedriskā transporta sistēmā, esam gatavi kā pašvaldība iesaistīties ar savu daļu līdzfinansējuma.”

Jaunpiebalgas novada pašvaldības priekšsēdētājs, Sabiedriskā transporta padomes loceklis  Laimis Šāvējs: “Saredzu pāris riskus – ja nodosim šo pilotprojekta laikā izveidoto modeli iedzīvināšanai centralizēti, baidos, ka beigās pakalpojums būtiski atšķirsies no tā, kādu to šobrīd testēja kolēģi plānošanas reģionā. Nevaru neatgādināt par ceļu infrastruktūru – kā redzējām, cilvēki, kas pakalpojumu jau izmēģināja, dzīvo tiešām attālās vietās un ceļš uz viņu mājām bieži vien ir ļoti sliktā kvalitātē. Par kādu mobilitāti mēs vispār varam tad runāt! Jāapzinās, ka iedzīvotāju skaits samazināsies arī turpmāk pierobežā, ar to valstij jārēķinās, meklējot alternatīvus risinājumus.”

Arī citas pašvaldības Vidzemē transportu pēc pieprasījuma saredz kā potenciālu risinājumu vietējās mobilitātes nodrošināšanai un ir gatavi to iedzīvināt savās teritorijās, lai nodrošinātu vietējo mobilitāti vietās, kur sabiedriskais transports nekursē vai kursē ļoti reti.

Atgādinām, ka no 2019. gada 21.oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim divās Vidzemes novadu teritorijās – Alūksnes novadā un Mazsalacas novadā – tika testēti divi atšķirīgi “transports pēc pieprasījuma” modeļi. Pilotprojekts noslēdzās ar pārliecinošiem rezultātiem – 11 mēnešu laikā tika pārvadāti 2777 pasažieri, tika izpildīti 1277 reisi un nobraukti 24 821 kilometrs. (Vairāk informācijas par projekta rezultātiem: https://ej.uz/n279 ).

Pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma” 11 mēnešu garumā Alūksnes un Mazsalacas novados tika finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, VPR īstenojot Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projektu “MAMBA”.

 

Skip to content