Tautsaimniecības komitejas 16.11.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.11.2020. darba kārtība

16.11.2020., plkst. 10:00

Zālē

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”.
  3. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”.
  4. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija”.
  5. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe”.
  6. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
  7. Par Alūksnes novada pašvaldības 2021.gada budžetu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].
Skip to content