Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.12.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.12.2020. sēdes darba kārtība

09.12.2020., plkst. 10:00
Zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr. 303 “Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
  2. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Grozījums Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu.
Skip to content