Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 10.02.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 10.02.2021. darba kārtība

10.02.2021, plkst. 10:00

Videokonferencē

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā.
  3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
  4. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
  5. Par finansiālu atbalstu piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportētajiem.
  6. Alūksnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2020. gadā.
Skip to content