Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai

Arī šogad Alūksnes novada pašvaldība no pašvaldības budžeta līdzekļiem līdzfinansēs daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu (pagalmu) labiekārtošanu, kā arī privātpersonu nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

 

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

 

No 1. līdz 31. martam Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir pēc saistošo noteikumu Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosacījumiem.

 

Līdzfinansējums īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai

 

Savukārt no 6. aprīļa līdz 7. maijam pašvaldībā iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz 2020. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

 

Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt atbalstu no pašvaldības budžeta īpašumu labiekārtošanai.

 

– Aicinām iedzīvotājus jau laikus sākt interesēties par iespējām saņemt līdzfinansējumu katrā konkrētā gadījumā, par iesniedzamo dokumentu sagatavošanu un citiem ar atbalsta saņemšanu saistītiem jautājumiem, – rosina Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.

 

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem lūdzam plašāk iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Konsultācijas par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu sniegs Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv, tālrunis 28686707.

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content