Informācija par vienreizēju 500 EUR atbalstu personām, kuras audzina bērnu - Alūksnes novads

Informācija par vienreizēju 500 EUR atbalstu personām, kuras audzina bērnu

 Saeima 18.02.2021. pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuri stājās spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

 Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, ar šiem grozījumiem noteikts piešķirt vienreizēju atbalstu personām, kuras audzina bērnu, laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.

 

Atbalsta apmērs ir 500 EUR par katru bērnu.

 Šo atbalstu saņemt ir tiesīgas personas, kurām periodā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 6. aprīlim ir tiesības uz:

  • bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam,
  • ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu,
  • vai kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām, t.i. līdz 6. aprīlim ieskaitot.

 

 Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams!

 500 EUR par katru bērnu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.

 Atbalsta maksājumi nenotiks vienlaikus ar ikmēneša pabalstu un par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.

 Vienreizējo atbalstu 500 EUR apmērā personām, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par apgādībā esošu bērnu izmaksās marta beigās līdz 31. martam.

 

VSAA mājas lapā publicētā informācija:

https://www.vsaa.gov.lv/lv/jaunums/informacija-par-covid-19-krizes-atbalstu-gimenem-500-eiro-apmera-par-katru-bernu

 

Ilze Andersone
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktores vietniece

Skip to content