Tautsaimniecības komitejas 15.03.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.03.2021. darba kārtība

15.03.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā.
  3. Par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu.
  4. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2021. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā” izdošanu.
  5. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma maksas noteikšanu Mārkalnes pagastā “Pūcīte”.
  6. Informācija par siltumtrases un siltummezglu izbūvi Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē.
Skip to content