Tautsaimniecības komitejas 17.05.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 17.05.2021. darba kārtība

17.05.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības Teritorijas plānojuma -2027. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada publiskā pārskata  apstiprināšanu.
  5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” papildus pakalpojumiem.
  6. Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”.
  7. Informācija par Alūksnes novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu.
  8. Informācija par jaunām attīstības teritorijām Alūksnes pilsētā.
Skip to content