Informācija par mājas balsošanu 2021.gada 5.jūnija Pašvaldību vēlēšanās - Alūksnes novads

Informācija par mājas balsošanu 2021.gada 5.jūnija Pašvaldību vēlēšanās

Vēlētāji var balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokuments ir derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:

  • vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās;
  • slimojošu personu aprūpētājiem.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, pamatojoties uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti).

Iesniegumi (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti) mājas balsošanai iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
  • nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu,
  • iesniedzot to vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, sākot no 31.maija.

Aizpildot pieteikumu, vēlētājam ir pienākums norādīt, vai atrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

Iesniegumu vēlētāja vārdā drīkst parakstīt un iesniegt arī vēlētāja uzticība persona.

Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji var noskaidrot, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai arī pa uzziņu tālruni 67049999.

No 27.marta līdz 27.maijam vēlētāji tiešsaistē e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

 

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv, tālrunis 67049999.

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Skip to content