Nāc mācīties Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā! - Alūksnes novads

Nāc mācīties Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā!

Mācībām  7.klasēs dokumentu iesniegšana no 1.jūnija.

Mācībām 10.klasēs dokumentu iesniegšana no 14.jūnija.

Iestājpārbaudījums notiks ģimnāzijā klātienē:

uz 7.klasi  4.jūnijā plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.30,

uz 10.klasi 15.jūnijā plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 9.30.

 

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā klātienē, skolā ir jāierodas ar negatīvu COVID – 19 testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā.

Plašāka informācija par programmām, nepieciešamajiem dokumentiem, iesnieguma veidlapa un video par skolu ir ģimnāzijas mājas lapā  www.aluksne.edu.lv sadaļā “Uzņemšana”.

Skip to content