Saņem pašvaldības budžeta līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai - Alūksnes novads

Saņem pašvaldības budžeta līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

27. maija sēdē Alūksnes novada dome piešķīra pašvaldības budžeta līdzfinansējumu diviem iesniegtajiem projektu pieteikumiem daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.

 Šo līdzfinansējumu Alūksnes novada pašvaldība piešķir saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, lai atbalstītu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu īstenošanu.

 Projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā iesniegtie projekti diemžēl neatbilda saistošajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, tādēļ pašvaldība izsludināja 2. kārtu, kurā iesniegti divi projekti. Abi projekti atbilst visiem līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem.

 Dome 27. maija sēdē pieņēma lēmumu atbalstīt projekta pieteikumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Pils ielā 38 un Bērzu ielā 7, Alūksnē, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu.  Katras mājas teritorijas labiekārtošanas projektam tika piešķirts 5000 EUR liels līdzfinansējums no pašvaldības budžeta, kas ir maksimālā projektam piešķiramā summa. Pils iela 38 plānojusi papildu stāvvietu izveidošanu un piebraucamā ceļa seguma atjaunošanu gar ēku, savukārt Bērzu iela 7 atjaunos gar māju esošo gājēju ceļu.

 Šī gada pašvaldības budžetā daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektu līdzfinansēšanai bija paredzēti 5000 EUR. Lai varētu sniegt atbalstu abiem iesniegtajiem projektiem, dome 27. maija sēdē arī lēma par nepieciešamo līdzekļu pārkārtošanu.

Skip to content