Pašvaldība iedzīvotājiem līdzfinansē pieslēgšanos centralizētajām ūdensapgādes komunikācijām - Alūksnes novads

Pašvaldība iedzīvotājiem līdzfinansē pieslēgšanos centralizētajām ūdensapgādes komunikācijām

 Alūksnes novada domes sēdē 27. maijā deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt 22 pieteikumus un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

 Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 19 īpašumiem Alūksnes pilsētā, kā arī pa vienam Alsviķu, Ziemera un Jaunalūksnes pagastos par kopējo summu 15 835 EUR. Vienam pieteikuma iesniedzējam pašvaldības līdzfinansējumu nebija iespējams piešķirt, jo tas neatbilda saistošo noteikumu nosacījumam, ka līdzfinansējumu piešķir dzīvojamas mājas pieslēguma ierīkošanai.

 Līdzfinansējumu fizisko personu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai pašvaldība piešķir saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”.

 Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvdarbu izmaksu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā 750,00 EUR viena nekustamā īpašuma objekta pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pašvaldība pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai izsludina vienu reizi gadā.

Skip to content