“Rūpe” varēs turpināt sniegt papildu pakalpojumus - Alūksnes novads

“Rūpe” varēs turpināt sniegt papildu pakalpojumus

 27. maijā Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu par SIA “Rūpe” papildu pakalpojumiem.

 

 Ņemot vērā Alūksnes novada domes 2020. gada 26. novembra lēmuma Nr. 301 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe”” 4. punktu un Konkurences padomes atzinumu, dome noteica, ka SIA “Rūpe” sniegtie papildu pakalpojumi (ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, BIO tualešu noma) ir savienojami ar Alūksnes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā.

 Tas nozīmē, ka SIA “Rūpe” drīkstēs turpināt sniegt iepriekš minētos papildu pakalpojumus. Vienlaikus ar domes lēmumu noteikts, ka uzņēmumam, turpinot sniegt tādus papildu pakalpojumus kā ūdensvada un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, BIO tualešu noma, regulāri jāveic ietekmes uz konkurenci izvērtējums.

Skip to content