Zivju fonds atbalstījis vairākus aģentūras “ALJA” projektus - Alūksnes novads

Zivju fonds atbalstījis vairākus aģentūras “ALJA” projektus

 Lauku atbalsta dienests atbalstījis septiņus Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iesniegtos projektu pieteikumus finanšu līdzekļu piesaistīšanai no Zivju fonda ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 Zivju fonda atbalstu konkursa pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” saņēma pieci projektu pieteikumi – “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”, “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”, “Zandartu pavairošana Sudala ezerā” un “Zandartu pavairošana Indzera ezerā”.

 Atbalstīto projektu ietvaros tiks papildināti zivju resursi:

  • Alūksnes ezerā – 50000 līdaku mazuļi;
  • Lukumīšu ezerā – 5000 līdaku mazuļi;
  • Vaidavas ezerā – 2300 līdaku mazuļi;
  • Sudala ezerā – 16400 zandartu mazuļi;
  • Indzera ezerā – 13000 zandartu mazuļi.

 Atbalstu no Zivju fonda saņēmis projekta pieteikums konkursa pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” – “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Indzera un Siseņu ezeram”.

 Zivju fonda atbalstu saņēmis arī projekta pieteikums “Alūksnes novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” konkursa pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Šī projekta ietvaros plānots iegādāties trīs ķermeņa kameras, piekabi kvadricikla un sniega motocikla pārvadāšanai, divus planšetdatorus, divas rokas kameras ar ieraksta funkciju un divas rokas kameras SD kartes.

 Kopējās visu atbalstīto projektu izmaksas sastāda 36638,22 EUR, no kurām:

  • Zivju fonda finansējums – 28860,00 EUR;
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 7778,22 EUR.

Māris Lietuvietis,
PA “ALJA” direktors

Skip to content