No pagastu mērķprogrammas līdzekļi vēl 2 pagastu projektiem - Alūksnes novads

No pagastu mērķprogrammas līdzekļi vēl 2 pagastu projektiem

 Alūksnes novada dome 27. maija sēdē izdarīja grozījumus šī gada 25. marta lēmumā par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2021. gadam.

 Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldībai ir izveidota speciāla pašvaldības budžeta mērķprogramma, kas paredzēta pagastu teritoriju infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projektu finansēšanai. Tās mērķis ir domes sasaukuma periodā pagastu pārvalžu projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēt 600 000 EUR. Katra pagasta pārvalde domes sasaukuma periodā var saņemt līdz 40 000 EUR savas teritorijas infrastruktūras vai vides kvalitātes uzlabošanai.

 Grozījumi minētajā domes lēmumā izdarīti sakarā ar to, ka Zeltiņu pagasta pārvaldei pēc veiktās iepirkuma procedūras ir precizēta summa, kas nepieciešama, lai veiktu no mērķprogrammas finansējamo projektu “Pašvaldības autoceļa Krastiņi-Krūmiņi seguma atjaunošana”. Tā kā iepirkuma rezultātā noskaidrotā summa 24 655 EUR ir mazāka nekā bija prognozētā, daļa atlikušās summas – 2 444 EUR tiek novirzīta citam Zeltiņu pagasta pārvaldes projektam, lai uzlabotu ģimenes ārsta prakses pieejamību.

 Savukārt pārējais mērķprogrammas līdzekļu atlikums 14 069 EUR (tajā skaitā 2020. gada nesadalītais atlikums 64 EUR un 2021. gada finansējums 14 005 EUR) ar minēto domes lēmumu novirzīts Malienas pagasta pārvaldes projekta “Malienas pirmskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana” daļējai īstenošanai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content