ALŪKSNES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU 2021. GADA PROJEKTU KONKURSS - Alūksnes novads

ALŪKSNES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU 2021. GADA PROJEKTU KONKURSS

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina 2021. gada vasaras nometņu projekta konkursu par valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ar Alūksnes novada pašvaldību sadarbības līgumu par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu.

Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu 2021. gada projektu konkursa nolikums.

1.pielikums Pieteikuma veidlapa

2.pielikums Finanšu līdzekļu izlietojuma atskaite

3. pielikums Atskaite par realizēto bērnu un jauniešu vasaras nometni 2021.gadā

 

Skip to content