Tautsaimniecības komitejas 19.07.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 19.07.2021. darba kārtība

19.07.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
  2. Par Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
  3. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  4. Par Alūksnes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13/2021 “Par kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldība ir dalībnieks, pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
  5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Strautiņi” II laukumam, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
  6. Informācija par Alūksnes novada pielāgošanās pasākumu plānu klimata pārmaiņām un klimata risku mazināšanai.

 

 

Skip to content