“Alūksnes un Apes novada fonds” izsludina pieteikšanos 16.projektu konkursam! - Alūksnes novads

“Alūksnes un Apes novada fonds” izsludina pieteikšanos 16.projektu konkursam!

“Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbībā ar biedrību “Daibes ilgtspējas centrs” izsludina 16. projektu konkursu, aicinot Alūksnes un Smiltenes novados īstenot projektus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.  Kopējā projektu konkursa summa ir 5000 eiro. Pieteikties projektu konkursam un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var līdz 30.augustam.

Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības un neformālās sabiedrības grupas (vismaz 3 cilvēku sastāvā), piemēram, senioru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/ īpašnieku grupas, bērnu – invalīdu vecāku grupas, bērnudārzu vecāku grupas, mākslinieku vai literātu kopas. Viens pretendents var iesniegt vienu vai vairākus projekta pieteikumus.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti vides un vides izglītības (vides infrastruktūras uzlabošanai, sakārtošanai un aprīkošanai vides/dabas saudzēšanai, aktivitātēm dabā, kas vērstas uz vides saudzēšanu un saglabāšanu, kā arī sabiedrības izglītošanai par vides jautājumiem), labdarības, izglītības, kultūras, integrācijas, sociālās jomas, sporta un citiem projektiem. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam – 400 eiro. Savukārt, ja projekta sagatavošanā un īstenošanā apvienojušās un kvalitatīvi sadarbojas vismaz divas organizācijas (tajā skaitā neformālās iedzīvotāju grupas), tad konkrētajam projektam ir iespēja iegūt 800 eiro.  Ierobežotā budžeta dēļ iespējams daļējs atbalsts iesniegtajiem projektiem.

Projekta uzsākšanas laiks ir ne agrāk kā 11.oktobris, bet projekta īstenošanas termiņš nedrīkst pārsniegt nākošā gada 10.oktobri. Projekta aktivitātes jāīsteno Alūksnes un Smiltenes novados. Projekta pieteikumus caurskatīs un vērtēs žūrija, kurā būs biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” pārstāvji, ziedotāji, kuri 16. projektu konkursam ziedojuši vismaz 30 eiro, viens fonda pārstāvis, divi pašvaldību pārstāvji un divi uzņēmēji no Alūksnes un Smiltenes novadiem. Lēmumu par konkursa uzvarētāju konkursa komisija pieņems līdz 4.oktobrim.

“Alūksnes un Apes novadu” fonds 15 projektu konkursos jau atbalstījis 204 iedzīvotāju iniciatīva, piemēram, „Pūriņš Alūksnes novada jaundzimušajiem”, ko aizsāka Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība „Sudrabs”, „Droša un radoša vide mūsu bērniem Vidagā”, ko īstenoja Vidagas pirmsskolas grupas vecāki sadarbībā ar biedrību „Pagasta attīstības grupa „Vireši””, „Šūpoļu atjaunošana Jaunannas Zaķusalā”, ko īstenoja neformālā iedzīvotāju grupa „Jaunannas pagasta attīstībai” sadarbībā ar biedrību „Interešu centrs „Jaunanna”. Tāpat arī projekts “Attīstošās rotaļlietas un sporta inventārs pirmsskolas grupas bērniem”, ko realizēja vecāki Jaunlaicenes pamatskolai, projekts „Neformālā laboratorija „No rotaļām uz zināšanām””, ko paveica Projektu un iniciatīvu darbnīca „10 kW radošu citronu”, projekts „Jāzepa Vītola uzvalks”, ko realizēja Gaujienas Jāzepa Vītola fonds un ļoti daudzi citi.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa – Fonda mājas lapā www.aanf.lv.

Par fondu

“Alūksnes un Apes novada fonds” dibināts 2005. gada 25. aprīlī ar mērķi veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu kopienas problēmas. Fonda darbības virzieni: piesaistīt līdzekļus no privātpersonām un uzņēmumiem, lai finansētu vietējos projektus, sabiedrības informēšana un izglītošana par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā, labdarības tradīciju pētīšana, brīvprātīgo kustības veicināšana labdarības attīstības procesos. Šo gadu laikā piesaistīts finansējums teju miljons eiro – 975 952 eiro.  Fonda darbības teritorija – Alūksnes un Smiltenes novadi.

Fons aicina ziedot  labdarības akcijām –  programmai “A un A novada Jaunie talanti”, “Kultūrai”, “Palīdzēsim Alūksnes un Apes novada ģimenēm”, “Labdarības laiks – slimiem bērniem un jauniešiem”, “Mūsu sirmgalvjiem”, “Dzīvnieku mājai Alūksnē”, fonda projektu konkursam, fonda ilgtspējai – neaizskaramajam kapitālam.

NOLIKUMS

PIETEIKUMS

Sekojiet mums:
www.aanf.lv
www.facebook.com/AluksnesunApesnovadafonds

 

 

Agita Bērziņa
Fonda sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content