Elitas Laivas vietā deputāta amatā stāsies Laimonis Sīpols - Alūksnes novads

Elitas Laivas vietā deputāta amatā stāsies Laimonis Sīpols

 Pamatojoties uz Alūksnes novada domes deputātes Elitas Laivas (ievēlēta no VIDZEMES PARTIJAS, Politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”) šī gada 7. jūlija iesniegumu, Alūksnes novada dome 29. jūlija sēdē pieņēma lēmumu izbeigt pirms termiņa viņas deputāta pilnvaras.

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 38. panta otrās daļas 1. punktu domes deputāta amats nav savienojams ar pagasta pārvaldes vadītāja amatu, līdz ar to šādā situācijā personai jāizlemj, kuru amatu turpināt pildīt.

 Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pilnvaras nolikušā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija iepriekšējais deputāts – tas ir Laimonis Sīpols. Domes deputāta pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes sēdē.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content