Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.08.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.08.2021. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 7

11.08.2021., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Sociālās, kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
  3. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
  5. Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu.
  6. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu.
Skip to content