Tautsaimniecības komitejas 16.08.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.08.2021. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 7

16.08.2021., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par Alūksnes pilsētas zemes komisijas 2010. gada 14. decembra lēmuma Nr. 220 atzīšanu par spēku zaudējušu.
  4. Par projekta ietvaros attīstītās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
Skip to content