Labiekārtota “Mazputniņa” teritorija Malienā

 Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas ietvaros Malienas pagasta pārvalde daļēji īstenoja projektu “Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijas labiekārtošana”.

 Mērķprogrammas ietvaros Malienas pagastā par prioritāti tika izvirzīta Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijā esošā gājēju celiņa labiekārtošana. Tas bija funkcionāli un vizuāli novecojis. Betona plākšņu segums saplaisājis un izdrupis, kļuvis nelīdzens, starp plāksnēm izveidojušās spraugas. Defekti segumā bija kļuvuši bīstami bērnudārza apmeklētājiem un negatīvi ietekmēja teritorijas kopskatu.

 Projekta ietvaros tika plānots celiņa vecās betona plāksnes aizvietot ar jaunu seguma materiālu – bruģi, saglabājot celiņu esošo formu un apjomu 288 m² apmērā. Pilnīgai projekta realizācijai nepieciešams finansējuma apjoms – 20 300 EUR. Alūksnes novada domes 27. maija sēdē Malienas pagasta pārvaldei tika novirzīts mērķprogrammas līdzekļu pieejamais atlikums 2021. gadam 14 069 EUR apmērā.

 Ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, tika veikta bruģakmens seguma ieklāšana 182 m² platībā. Pamatojoties uz tirgus izpētes procedūras rezultātiem, darbus veica SIA „Mārkalnas Bruģis” par kopējo līgumcenu 13 958,50 EUR ar PVN.

 Pilnīga projekta realizācija plānota par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas pieejamajiem līdzekļiem 2022. gadā.

Svetlana Prenka-Mihailova,
Malienas pagasta pārvaldes vadītāja

Skip to content