Liepnas pagastā labiekārtota skolas teritorija

 Liepnas pagasta pārvalde īstenojusi infrastruktūras uzlabošanas projektu, kas finansēta no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas.

 Projektā “Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas teritorijas labiekārtošana” paredzēja seguma maiņu gājēju celiņam uz Liepnas pamatskolu.

 – Celiņš uz skolu iepriekš bija izskalots, nelīdzens, pa to bija grūti pārvietoties gājējiem – gan skolēniem, gan vecākiem ar bērniem. Projektu īstenojot, pagasta iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja pārvietoties pa drošu, estētisku gājēju celiņu, – saka pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Paia.

 Teritorijas labiekārtojumu veica SIA “Ozolmājas” par kopējo summu 16 204,67 EUR ar PVN.

 Tāpat par mērķprogrammas piešķirtajiem līdzekļiem iegādāta vieglās automašīnas piekabe ar tentu par 1780 EUR. Piekabi pagasta pārvalde izmantos dažādu instrumentu, darbarīku pārvadāšanai, amatierkolektīvu inventāra un aprīkojuma nogādāšanai uz pasākuma vietām u.c. pārvaldes saimnieciskām vajadzībām.

Ilze Paia,
Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja

Skip to content