Remontē ceļus Zeltiņos

 Zeltiņu pagastā jūlijā noslēdzās infrastruktūras uzlabošanas projekts “Autoceļa Krastiņi-Krūmiņi atjaunošana”. Saskaņā ar projektu autoceļam vietām noņemts apaugums, nostiprināta mala pie vecā Baznīckalniņa un uzbērts jauns grants segums. Seguma atjaunošanu veica uzņēmums SIA “Rubate”. Finansējumu piešķīra Alūksnes novada pašvaldība no pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas. Kopējās autoceļa atjaunošanas izmaksas kopā ar projekta izstrādi, būvuzraudzību un pievienotās vērtības nodokli ir 28 225 EUR.

 Savukārt par pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšanas budžeta līdzekļiem uzvesta grants pašvaldības autoceļam Aptieka-Ieviņas. Tas bija nepieciešams, jo uz autoceļa izveidojušās bedres, kas lietainā laikā bija grūti izbraucamas. Pusgadu autoceļš bija slēgts smagajai tehnikai, lai nebojātu autoceļa segumu. Tagad pēc grants uzvešanas ierobežojums ir noņemts. 

 Šobrīd svara ierobežojums ir uzlikts Aptiekas tiltam, kas atrodas uz minētā autoceļa. Tilta koka konstrukcijas ir bojātas un, izgatavojot tilta atjaunošanas darbu tāmi, sapratām, ka esošā budžeta ietvaros šogad tiltu pilnībā atjaunot nevaram. Lai to atvērtu satiksmei vieglajām automašīnām, jūlijā tika nomainīti tilta virsmas bojātie dēļi. Taču problēmu tas neatrisina, tāpēc nākamajā gadā būs jāplāno līdzekļi tilta virsmas pilnīgai atjaunošanai.

 

Elita Laiva,
Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja

Skip to content