“Latvijas Vēstneša” platforma Zinību dienas ietvaros piedāvā noderīgas publikācijas

Klāt 1. septembris, kas šogad gaidīts jo īpaši, jo pēc gada pārtraukuma skolēni, studenti, skolotāji un citi izglītības darbinieki varēs atkal satikties klātienē. “Latvijas Vēstnesis” vēl pozitīvām emocijām piepildītu Zinību dienu un dalās ar aktuālāko informāciju izglītības nozarē, kura var noderēt ikvienam, jauno mācību gadu uzsākot.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” platformā – vietnē likumi.lv un LV portālā (lvportals.lv) – ir noderīgi tematiskie atvērumi un vairākas šobrīd īpaši aktuālas publikācijas, kas var palīdzēt vecākiem un mācībspēkiem.

Būtiskākā izmaiņa no iepriekšējiem mācību gadiem ir tā, ka no 1. septembra klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu. To nosaka Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Kādi vēl epidemioloģiskās drošības pasākumi jāievēro, atgriežoties skolā? Aktuālā informācija apkopota LV portāla infografikā – https://lvportals.lv/skaidrojumi/331782-epidemiologiskas-drosibas-prasibas-izglitibas-iestades-darbam-klatiene-2021.

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta, teikts Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā. Arī Izglītības likums paredz, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, un nosaka pamatlietas izglītībā – https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums.

Zini un izmanto “Latvijas Vēstneša” platformu, lai vienmēr atrastu aktuālāko informāciju par sev svarīgām tēmām.

Skip to content