Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu - Alūksnes novads

Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu

Laikā no 09.08.2021. līdz 08.09.2021. norisinājās Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā saņemti 11 institūciju atzinumi/ierosinājumi. Tos apkopojot un izanalizējot, Alūksnes novada dome 2021.gada 23.septembrī pieņēma lēmumu Nr.290 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu”.

Skip to content