Publikācijas par grozījumu izstrādi Archives - Alūksnes novads

Publikācijas par grozījumu izstrādi

Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu

Laikā no 09.08.2021. līdz 08.09.2021. norisinājās Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā saņemti 11 institūciju atzinumi/ierosinājumi. Tos apkopojot un izanalizējot, Alūksnes novada dome 2021.gada 23.septembrī pieņēma lēmumu Nr.290 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas…
Lasīt visu

Pētījums atklāj Alūksnes apbūves raksturu un sniedz ieteikumus attīstībai

Materiāla sagatavošanā izmantots teksts no SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” izstrādātā pētījuma “Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un vēsturiski nozīmīgās pilsētvides apbūves arhitektoniskā apsekošana un teritorijas attīstības ieteikumi”.  SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA” veikto pētījumu Alūksnes novada pašvaldība pielietos teritorijas izmantošanas…
Lasīt visu

Pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus novada apbūves noteikumiem

 Pagājušā gada oktobrī Alūksnes novada domes deputāti pieņēma lēmumu uzsākt grozījumu izstrādi novada teritorijas plānojuma sastāvdaļā – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas iesniegt priekšlikumus.  Galvenais grozījumu izstrādes mērķis ir panākt, lai ar šī…
Lasīt visu

Iedzīvotājus aicina izteikt priekšlikumus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

    Saskaņā ar Alūksnes novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 270 “Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015 -2027. gadam  grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas aicināti iesniegt savus priekšlikumus…
Lasīt visu

Skip to content