Karjeras nedēļa 2021 Alūksnes novadā

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, šogad par tēmu ““IKT tavai karjerai”, kas veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Ir izveidota īpaša Karjeras nedēļas programma, tās ietvaros Alūksnes novada skolēni veiks dažādus uzdevumus, kā arī piedalīsies tiešsaistes pasākumos. Piedāvājums aktivitātēm tika veidots tāds, lai iespējas piedalīties Karjeras nedēļa ir visu vecumposmu skolēniem, aktīvi līdzdarbojoties arī skolotājiem un vecākiem.  

Kā viens no Karjeras nedēļas pasākumiem ir mācību stunda “No mākslinieka uz programmētāju”, kurā 7.-9. klašu skolēniem būs iespēja izmēģināt radošo programmēšanu Learn IT programmēšanas skolas pasniedzējas vadībā. Skolēni aktīvi līdzdarbosies, izveidos interaktīvu mākslas darbu un gūs ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos, attīstot loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas prasmes.

Skolēni ir aicināti veikt izpētes darbu, veicot uzdevumu “Pagātnē ieskatoties”. Tehnoloģijas attītās tik strauji, ka gluži vai neiespējami visam jaunajam izsekot līdzi, bet vecā tehnika lēnām tiek aizmirsta. Pirmie datori mūsmājās, printeri, telefonaparāti, cietie diski u.c. lietas. Uzdevums būs atrast kādu senu IT tehnikas priekšmetu, izpētīt, salīdzināt ar šodienas attīstību un atrast atbildes uz jautājumiem, sagatavot prezentāciju vai video stāstu. 

Vēl viens radoši izzinošais izpētes uzdevums ir saistīts ar vienas no IKT profesijas izpēti, izveidojot par konkrēto profesiju reklāmu vai infografiku. Kāpēc tieši IKT? Šī joma ietver plašu profesiju spektru, IT speciālisti ir būtiska sastāvdaļa jebkurā mūsdienīgā uzņēmumā. Pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem strauji pieaug. Ir labs atalgojums, interesants darbs, iespēja strādāt attālināti, plānot elastīgi savu darba laiku, panākot veselīgu līdzsvaru dzīvē. 

    Otrdien, 12. oktobrī, plkst. 14.00 notiks diskusija jauniešiem “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”, kurā pieredzē dalīsies IKT nozares profesionāļi. No ģimnāzijas diskusiju klausīsies vecāko klašu skolēni, kam drīz jāpieņem lēmums par savas nākotnes studiju virziena izvēli.  

    Radošais uzdevums “Ar skatu tehnoloģiju NĀKOTNĒ” rosina skolēnus ieskatīties vismaz 10 gadus uz priekšu, domu lidojumā doties kosmosā vai vizualizēt, kāda izskatīsies sava skola 2031. gadā. Gaidām interesantus un krāsainus darbus! 

    Protams, nekad nav par maz atgādināt par drošības jautājumiem. Tāpēc skolēni aicināti gan atbildēt uz aptaujas “Ko es daru internetā” jautājumiem, gan, aplūkojot mājas lapu www.drošsinternets.lv, veikt zināšanu testu un noskatīties īsu video filmu par riskiem, kas var būt, ja internetā pārāk atklāti un bieži sākam komunicēt ar pilnīgi svešiem cilvēkiem. 

    Pirmdienas 11. oktobra, vakarā skolēnu vecākiem tika piedāvāta diskusija “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”. Diskusijas moderatore, uzņēmēja un Riga TechGirls vadītāja Anna Andersone ar viesiem pārrunāja, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā tas vēlāk var ietekmēt jauniešu karjeras izvēli un kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

    Darbi, ko novada izglītības iestāžu skolēni sagatavos, tiks ievietoti īpaši veidotā Karjeras nedēļas darba vidē – padlet.com, tie būs pieejami visu skolu Karjeras nedēļas dalībniekiem ar mērķi iedvesmot un dalīties radošajās idejās, lai pēc šīs nedēļas norises tās var izmantot mācību priekšmetu un klases stundās. 

    Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi sociālajos tīklos – Tavai karjerai Facebook lapā un Twitter kontā, VIAA, kā arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mājaslapās.  

    Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu. Mūsu novada čaklākajiem un radošākajiem dalībniekiem balvas un diplomi tiks sagādāti ar Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstu. 

Karjeras nedēļas 2021 Alūksnes novadā koordinatore Lolita Vanaga

 

Skip to content