Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbs ārkārtējās situācijas laikā

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi tiks nodrošināti, ievērojot vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības, un vadoties pēc principa, ka pamatā pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, klātienē sniedzot tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt nav iespējams – dzimšanas, miršanas fakta, laulību reģistrācija.

Pakalpojumi klātienē tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta (tālr. 26360529), kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atrodas tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Citu pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana tiek nodrošināta attālināti – elektroniski (www.latvija.lv vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.

Konsultācijas dzimtsarakstu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos var saņemt katru darba dienu telefoniski pa tālr.64322809, mob.26360529 vai, rakstot uz e-pastu: dzimtsaraksti@aluksne.lv.

 

Attiecībā uz laulības reģistrāciju ārkārtas situācijas laikā, ievērojami šādi nosacījumi:

  • ja visas personas ir vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid-19 infekciju (epidemioloģiski droša vide), iekštelpās un ārtelpās var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi;
  • ja kāda no personām nav vakcinēta, nav pārslimojusi Covid-19 infekciju (epidemioloģiski nedroša vide), iekštelpās var reģistrēt laulību, klātesot tikai abiem laulātajiem, 2 lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci. Ārtelpās var reģistrēt laulību bez ierobežota cilvēku skaita, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distance;
  • sejas masku var nelietot bērns līdz 7 gadu vecumam un persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku.
Skip to content