Finanšu komitejas 17.11.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 17.11.2021. sēdes darba kārtība

17.11.2021, plkst. 9:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunozolos”-5, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunozolos”-6, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīlēs”-20, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņkalna iela 50, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Ezera iela 11, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam.
8. Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules zaķi” sociālajam pakalpojumam.
9. Par maksas noteikšanu sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2013. lēmumā Nr. 425 “Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”.
11. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
12. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 146 “Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)””.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 356 “Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” īstenošanai”.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
17. Par 2022. gada Alūksnes novada pašvaldības asignējumu sadali.

Skip to content