Pilnveidota tūrisma informācijas pieejamība pilsētā un novadā - Alūksnes novads

Pilnveidota tūrisma informācijas pieejamība pilsētā un novadā

 Informācija ir svarīgs jebkuras sistēmas un nozares elements. Neiztrūkstoši arī informācijas loma tūrismā ir nozīmīga ikvienam. Tāpēc šajā gadā Alūksnes tūrisma informācijas centrs kopā ar sadarbības partneriem realizējis vairākus projektus un pasākumus informācijas pieejamības pilnveidošanai. Jau ziņots, ka pie tūrisma centra Pils ielā 25A projekta “630 verstis pilnas sajūtām” ietvaros uzstādīts pašapkalpošanās tūrisma informācijas stends, kas ikvienam interesentam ļauj saņemt nepieciešamo informāciju sev ērtā laikā.

 

 Sabiedrībā, kas arvien vairāk urbanizējas, savu brīvo laiku biežāk izvēlas pavadīt lauku apvidos un vietu apmeklējuma laikā sliecas informāciju meklēt dažādos veidos uz vietas. Lai nodrošinātu šo pieprasījumu sadarbības projekta «Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā» ietvaros novadā pie nozīmīgiem objektiem izvietoti 20 katedras tipa tūrisma informācijas stendi. Tagad paplašinātā informācija atrodama pie skolas un tautas nama Brencos un Annā, Mālupes un Ērmaņu muižām, Jaunannas medību pils un ūdensdzirnavām, trim baznīcām Liepnā, Gulbju krustakmens jeb Tabakdozes, četri stendi uzstādīti pie nozīmīgajiem objektiem Zeltiņu raķešu bāzē. Savukārt stendu pie Liepnas tautas nama pilnīgai informācijas pieejamībai Liepnas pagasta centrā uzstādījusi Liepnas pagasta pārvalde. Stendiem izraudzīts vienots dizains ar objektu informācijas stendiem pilsētā, tādejādi saglabājot un izceļot vienotu galamērķa tēlu. Informācija, kas izvietota uz stendiem, ikvienam novada iedzīvotājam un mūsu viesiem ļaus labāk iepazīt objektu un izzināt to vēsturi. Katrā stendā ietverts objekta vēsturiskais attēls un apraksts četrās valodās: latviešu, angļu, krievu un igauņu.

 Pieaugot sabiedrības interesei par dabas tūrismu un azartam atrast mazāk zināmas un ne tik populāras, bet katram reģionam nozīmīgas vietas, tūrisma centrs sadarbībā ar pagastu pārvaldēm šajā gadā akcentē novadā esošos Ziemeļvidzemes ainavai raksturīgos laukakmeņus, kuri ir neparasti lieli un nostāstiem apvīti. Pie septiņiem šādiem akmeņiem uzstādītas informācijas par akmens nosaukumu un izmēriem trīs valodās. Šo objektu karte un informācija atrodama www.visitaluksne.lv.

 Nenoliedzami viens no vilinošākajiem mūsu novada apmeklējuma iemesliem ir Bānītis, ar kuru viesi gan labprāt izbrauc, gan vēro to no malas. Īpaša vieta Bānīša vērošanai izveidota Pullānkalnā, kur atrodas gan viens no 20 projekta «Bānīša zemes labumi – 33km garumā un platumā» laikā uzstādītājiem stendiem, gan Alsviķu pagasta pārvaldes novietotais soliņš ar informāciju par laikiem, kuros šeit Bānītis vērojams.

 Pilnveidojot velo braucēju ērtībām esošo informācijas infrastruktūru, šajā vasarā ar ceļa zīmēm nomarķēts velo maršruts Nr.154 un Nr.155 aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” un līdz gada beigām būs marķēti vēl seši velo maršruti, kas ved pa skaistākajām vietām ap Bānīša sliedēm, iekļaujot tajos arī vienu vai vairākus Bānīša pieturas punktus. Tāpat līdz gada beigām tiks saturiski no jauna četrās valodās izgatavots informācijas stends pie iebraukšanas padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos.

Dace Bumbiere-Augule,
Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece

Skip to content