Pašvaldības sarūpētas Ziemassvētku saldumu paciņas

Alūksnes novada pašvaldības sarūpētās Ziemassvētku saldumu paciņas šogad saņems novada teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie seniori, kuriem līdz šī gada 31. decembrim ir apritējuši 80 gadi un vairāk, novadā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni un bērni ar invaliditāti.

 

Par svētku paciņu nonākšanu pie senioriem visā novadā rūpēsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes darbinieki. Plānots, ka paciņu nogādāšana senioriem uz viņu deklarēto dzīvesvietu varētu sākties ne ātrāk kā pēc 15. decembra. Ja Sociālo lietu pārvaldes darbiniekam neizdosies senioru sastapt mājās līdz pat jaungadam, tad paciņu varēs saņemt Sociālo lietu pārvaldē.

Tā kā paciņas tiks nogādātas uz senioru deklarēto dzīvesvietu, Sociālo lietu pārvalde aicina tos seniorus, kuru faktiskā dzīvesvieta šobrīd atšķiras no deklarētās, par to informēt pārvaldi, zvanot pa tālruņiem 64322443, 29459551 (Ludmila Logina, Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja), 64381347, 27865635 (Ina Raipule, Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece).

Arī novadā deklarētajiem bērniem ar invaliditāti Ziemassvētku saldumu paciņas nogādās Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

 

Savukārt par pašvaldības sarūpēto saldumu paciņu nonākšanu pie mazākajiem novada iedzīvotājiem – novada teritorijā deklarētajiem bērniem pirmsskolas vecumā pagastu teritorijās rūpēsies pagastu pārvaldes un kultūras darbinieki, bet Alūksnes pilsētā – Alūksnes Kultūras centrs. Esam apkopojuši informāciju par to, kā katrā novada teritorijā paredzēts pasniegt saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem. Tās pagastu pārvaldes, kas nav norādījušas konkrētu informāciju par paciņu pasniegšanas kārtību, ar ģimenēm, kurās aug šāda vecuma bērni, par paciņu saņemšanu sazināsies individuāli.

 

Alūksnē – no 15. līdz 17. decembrim un no 20. līdz 23. decembrim no pulksten 16.00 līdz 19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā pirmsskolas vecuma bērnus līdz 7 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri nav uzsākuši mācības skolā, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes pilsētā, gaidīs Ziemassvētku vecīša palīgi, lai pasniegtu Ziemassvētku saldumus. Pieteikties paciņas saņemšanai aicinām Alūksnes Kultūras centrā personīgi vai zvanot pa tālruņiem: 64322833; 27334489; 64322105; 26590320 līdz 22. decembrim. Tie, kas nebūs ieradušies vai nevarēs konkrētā laikā ierasties, no 27. decembra paciņu varēs saņemt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē.

 

Alsviķu pagastā – 26. decembrī no 15.00 līdz 18.00 Alsviķu kultūras nama teritorijā aicinām visus – lielos un mazos – apmeklēt Ziemassvētku Zvaigžņu ceļu, kurā piedāvāsim Ievas Maltenieces un Ilvas Žakas koncertprogrammu “Tava zvaigzne”, individuāli iesaistīsim dažādās zvaigžņoti jautrās izdarībās, dāvināsim Ziemassvētku vecīša sarūpētās saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, sveiksim pagasta jaundzimušos mazuļus. Priecāsimies, ja mājās izgatavosi savu zvaigzni, nofotografēsi to un līdz 23. decembrim atsūtīsi uz e-pastu: kn.alsviki@aluksne.lv vai uz WhatsApp:  26567521, kā arī paņemsi to līdzi uz pasākumu! Lai nodrošinātu visu valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu, uz pasākumu obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 23. decembrim pa tālruni 28330421.

 

Annas pagastā – Annas pagastā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni kopā ar ģimeni paciņas varēs saņemt Annas bibliotēkā pie Ziemassvētku eglītes laikā no 17. līdz 23. decembrim, iepriekš piezvanot pa tālruni 26252091.

 

Ilzenes pagastā – 21. decembrī no 12.00 pie SKIM centra “Dailes” Ilzenes pagastā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni varēs saņemt Ziemassvētku saldumu paku. Lūgums vecākiem vienoties par individuālu apmeklējumu, zvanot pa tālruni 29140752.

 

Jaunalūksnes pagastā – 18. decembrī no 10.00 Kolberģa tautas namā Ziemassvētku gardums – Jaunalūksnes pagastā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni varēs saņemt svētku saldumu paku. Vecāki lūgti bērnus pieteikt līdz 15. decembrim, zvanot vai rakstot pa tālruni 25524885. Ierašanās laiki tiks paziņoti katram vecākam individuāli.

 

Jaunannas pagastā – 19. decembrī no 11.00 līdz 12.00 pie Jaunannas Tautas nama svētku eglītes mazos pirmsskolas vecuma bērnus gaidīs Ziemassvētku vecītis un viņa čaklie palīgi. Lūgums pieteikt pagastā deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus  Ziemassvētku paciņu saņemšanai pa tālruni 29495371 līdz 14. decembrim.

 

Jaunlaicenes pagastā – 25. decembrī no 11.00 līdz 16.00 Jaunlaicenes tautas namā saņemt saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērnus gaidīs Mežavecis un Rūķīte. Katram pirmsskolas vecuma bērnam nosūtīsim ielūgumu ar individuālu ierašanās laiku.

 

Kalncempju pagastā – 23. decembrī rūķi nogādās Ziemassvētku saldumu paciņas Kalncempju pagastā deklarētajiem bērniem, iepriekš individuāli sazinoties.

 

Liepnas pagastā – 23. decembrī 16.00 pie Liepnas tautas nama pagastā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespējams saņemt Ziemassvētku paciņas. Lūgums vecākiem sazināties, lai vienotos par dāvanu saņemšanas kārtību līdz 18. decembrim, zvanot Liepnas tautas nama vadītājai Lienītei pa tālruni 29438300.

Malienas pagastā – 18. decembrī no 13.00 līdz 15.00 pie Malienas tautas nama eglītes Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos Malienas pagastā deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus, lai saņemtu svētku gardumus (tālrunis saziņai 25660081, e-pasts bibl.maliena@aluksne.lv).

 

Mālupes pagastā – 18. decembrī pie Mālupes Saieta nama Mālupes pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt svētku saldumus. Lai varētu saņemt svētku saldumus, vecāki lūgti bērnus pieteikt un vienoties par saņemšanas laiku līdz 14. decembrim pie Mālupes Saieta nama vadītājas, zvanot pa tālruni 26585594.

 

Mārkalnes pagastā – 18. decembrī no 11.00 pie eglītes Mārkalnes centrā pirmsskolas vecuma bērniem rūķa paslēpto saldumu meklēšana. Lūgums vecākiem sazināties ar kultūras darba organizatori Sanitu pa tālruni 25662273.

 

Pededzes pagastā – 23. decembrī Pededzes tautas nama mazajā zālē pie eglītes Pededzes pagasta deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus uz Ziemassvētku saldumu paciņu saņemšanu gaidīs rūķi. Ar katru ģimeni pagasta pārvalde sazināsies un vienosies par individuālā apmeklējuma laiku.

 

Veclaicenes pagastā – 22. decembrī no 15.00 līdz 16.00 stāvlaukumā pie Veclaicenes pagasta pārvaldes būs atbraucis Ziemassvētku vecītis ar dāvanām, kurš gaidīs visus Veclaicenes pagasta pirmsskolas vecuma bērnus.

 

Ziemera pagastā – 18. decembrī Māriņkalna tautas namā Ziemassvētku paciņu saņemšana Ziemera pagastā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem. Individuālos apmeklējumus pieteikt pa tālruni 26413370 zvanot vai rakstot Whatsapp ziņu.

 

Zeltiņu pagastā – 19. decembra pēcpusdienā Zeltiņu pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem tiks atvērta Ziemassvētku vecīša noslēpumu lāde. Lai redzētu, kas tajā iekšā, lūgums vecākiem līdz 10. decembrim pieteikties, zvanot pa tālruni 29492284 Gunitai.

 

Priecīgus svētkus!

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content