Nosaka maksu Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem pakalpojumiem

 

 

25. novembrī Alūksnes novada domes sēdē noteikta jauna maksa Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem pakalpojumiem, kas būs spēkā no 1. decembra.

 

 Dienas aprūpes centrs “Saules stars” sniegtajam sociālajam pakalpojumam noteikta maksa 10,00 EUR dienā jeb 1,25 EUR stundā.

 Sociālajam pakalpojumam Dienas aprūpes centrs “Saules zaķi” noteikta maksa 10,30  EUR dienā.

 Sociālajam pakalpojumam “Specializētās darbnīcas” noteiktā maksa no 1. decembra ir 12,52 EUR dienā.

 Visu pakalpojumu maksa aprēķināta, ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību.

 

 Klientiem, kuriem kāds no minētajiem pakalpojumiem piešķirts ārpus Eiropas Sociālā fonda projekta “Vidzeme iekļauj”, pakalpojuma maksa tiek piemērota, ievērojot Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumus Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content