Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.12.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.12.2021. sēdes darba kārtība

08.12.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Strautiņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu.
4. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
SLĒGTĀ DAĻĀ:
5. [..].

Skip to content