Pašvaldība aicina pieteikties mājražotājus un amatniekus Ziemassvētku noskaņu tirdziņam

Lai vietējiem ražotājiem sniegtu atbalstu realizēt produkciju, Alūksnes novada pašvaldība aicina amatniekus un mājražotājus piedalīties Ziemassvētku noskaņu tirdziņā “Ceļā uz Ziemassvētkiem”, kas notiks ceturtajā Adventē – 19. decembrī pie Alūksnes Kultūras centra.

 

Tirgotājus aicinām pieteikties līdz 15. decembrim pie pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras Saldābolas pa tālruni 25425222 vai e-pastu mara.saldabola@aluksne.lv. Vietējiem ražotājiem ir iespēja arī pieteikt pašvaldības nodrošinātu telti. Būs iespēja pieslēgties elektrības padevei, lai apgaismotu tirdzniecības telti.

 

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību maksājama atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018 “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”, ar kuriem aicinām iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē saitē: https://aluksne.lv/s_noteikumi/2020/0508/Saistosie_noteikumi_Nr_13_2018_nodevas.pdf. Alūksnes novada mājražotāji un amatnieki no nodevas samaksas ir atbrīvoti.

 

Ziemassvētku tirdziņš notiks zaļajā jeb epidemioloģiski drošajā režīmā (apmeklētājiem un tirgotājiem uzrādot sadarbspējīgus Covid-19 sertifikātus).

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content