Finanšu komitejas 16.12.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 16.12.2021. sēdes darba kārtība

16.12.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par dzīvojamās mājas “Liepna 2”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr.2 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 14-7, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas” – 14, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži” – 11, Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 1/2015 “Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtība”.
 7. Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu.
 8. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Siguldas un Pumpura ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves līdzfinansējumam.
 9. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2022. gadā.
 10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.11.2013. noteikumos Nr. 3/2013 “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 11. Par Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
 14. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” izdošanu.

 

 

Skip to content