Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.01.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 14.01.2022. darba kārtība

14.01.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra lēmuma Nr. 6 atzīšanu par spēku zaudējušu.
  3. Par Alūksnes novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmuma Nr. 239 atzīšanu par spēku zaudējušu.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2012. gada 23. augusta noteikumos Nr. 4/2012 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai”.
  5. Par Stipendiju piešķiršanas komisiju.
  6. Par Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
  7. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
  8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].
Skip to content