Apstiprina izmaksas pašvaldību savstarpējos norēķinos

Alūksnes novada domes 24. februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt viena audzēkņa izmaksas pašvaldību savstarpējos norēķinos par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 

 Šie aprēķini veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.

 

 Apstiprinātās viena skolēna izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārizglītojošo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022. gada 1. janvāra:

 • Alūksnes pilsētas sākumskolā 48,16 EUR;
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 70,60 EUR;
 • Alūksnes novada vidusskolā 46,41 EUR;
 • Strautiņu pamatskolā 127,39 EUR;
 • Bejas pamatskolā 109,08 EUR;
 • Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā 121,99 EUR;
 • Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā 101,52 EUR;
 • Malienas pamatskolā 90,01 EUR;
 • Pededzes pamatskolā 114,05 EUR;
 • Ziemeru pamatskolā 101,33 EUR.

 

 Apstiprinātās viena audzēkņa izmaksas mēnesī par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022. gada 1. janvāra:

 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 192,69 EUR;
 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 177,29 EUR;
 • Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 196,24 EUR;
 • Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” 265,20 EUR;
 • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” 142,42 EUR;
 • Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” 227,97 EUR.

 

 Apstiprinātās viena iemītnieka izmaksas par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu sniegtajiem pakalpojumiem (gultas vietu) no 2022. gada 1. janvāra:

 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā 162,56 EUR mēnesī;
 • Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas internātā 277,92 EUR mēnesī.

 

 Saskaņā ar domes lēmumu no Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu internātu izmantošanas izdevumu samaksas atbrīvoti izglītojamie, kas mācās Alūksnes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content