Atbalsta Mārkalnes pagasta projekta īstenošanu - Alūksnes novads

Atbalsta Mārkalnes pagasta projekta īstenošanu

 Alūksnes novada domes 24. februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par ieguldījumiem Mārkalnes pagasta infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanā no pašvaldības budžeta speciālās mērķprogrammas.

 

 Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldības budžetā ir izveidota speciāla mērķprogramma, no kuras tiek finansēti pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projekti. Viens no pagastiem, kuros šie ieguldījumi tiks veikti šogad, ir Mārkalnes pagasts.

 

 Domes sēdē deputāti atbalstīja Mārkalnes pagasta teritoriālās vienības infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projekta ideju “Par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-Mārkalne” 0,00-0,200 km posma pārbūvi” ar indikatīvo summu līdz 21 531 EUR.

 

 Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, pagasta pārvalde janvārī veica aptauju dažādās iedzīvotāju grupās, prezentējot divas prioritārās projektu idejas. Vislielāko iedzīvotāju atbalstu saņēmis projekts “Par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa “Ezīšava-Mārkalne” 0,00-0,200 km posma pārbūvi”. Lai to īstenotu, pagasta pārvalde plāno ieguldīt finansējumu arī no ceļu fonda līdzekļiem.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content