Domes ārkārtas sēdes 10.03.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Domes ārkārtas sēdes 10.03.2022. darba kārtība

10.03.2022., plkst. 16:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 Darba kārtībā:

  1. Par atbalstu Ukrainai.
  2. Par projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr. 5.6.2.0/21/I/010 ietvaros radītās infrastruktūras iznomāšanu.
  3. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Māri LIETUVIETI.
  4. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Skip to content