Domes 15.06.2022. ārkārtas sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 15.06.2022. ārkārtas sēdes darba kārtība

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE Nr. 16

15.06.2022., plkst. 11:20

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
  2. Par projektu “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē”.
  3. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstas gatavības investīciju projekta līdzfinansējumam.
  4. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem augstas gatavības investīciju projekta līdzfinansējumam.
  5. Par finansējuma pārkārtošanu augstas gatavības projektu autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.
  6. Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)”.
  7. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 4. janvāra lēmumā Nr. 1 “Par pašvaldības objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai”.

 

 

Skip to content