Aicina tirgotājus pieteikties Alūksnes pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņam - Alūksnes novads

Aicina tirgotājus pieteikties Alūksnes pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņam

Tirdziņa norises laiks un vieta ir 2022.gada 6.augusts no plkst. 9:00 līdz 14:00, pie Alūksnes Jaunās pils.

Pieteikties tirdziņam var no 6. līdz 30.jūnijam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://ieej.lv/tlz0W

Tirdziņa organizators ir Alūksnes novada pašvaldība. Kontaktpersonas: Māra Saldābola 25425222 un Valda Zeltiņa 26544973.

Tirgotāji aicināti pieteikties šādās preču grupās:
o saldējums;
o grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie floristikas izstrādājumi;
o pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti;
o preses izdevumi un grāmatas;
o pašu ražotas pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni;
o savvaļas augļi, ogas, rieksti, sēnes;
o alkoholiskie dzērieni pasākumu laikā, ja iekļaujas pasākuma koncepcijā;
o rūpnieciski ražoti suvenīri ar Alūksnes vai Latvijas tematiku;
o karstās uzkodas no specializētajām iekārtām (piemēram, miltu, dārzeņu vai gaļas izstrādājumi).

TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI
Pretendentu atbilstību dalībai Tirdziņā izvērtē Organizators.
Organizators ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju no Tirgotāja – atļaujas, reģistrācijas apliecības un produkcijas fotogrāfijas.
Pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas, Organizators ne vēlāk kā līdz 20.jūlijam par savu lēmumu apstiprināt vai noraidīt Tirdziņa dalības pieteikumu elektroniski paziņo pretendentam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
Organizators ir tiesīgs atteikt pretendentam gadījumos ja:
o piedāvātais preču sortiments neatbilst noteikumos minētajām preču grupām;
o piedāvātā izstrādājumu grupa pēc Organizatora ieskatiem Tirdziņā pārstāvēta pietiekošā apjomā. No izstrādājumu grupas tiek izvēlēti labākie piedāvājumi;
o Tirgotājs piedāvā nekvalitatīvu preci un/vai pakalpojumus;
o Tirgotājs iepriekš ir pārkāpis Organizatora organizēto tirgu kārtības noteikumus;
o ir negatīva iepriekšējās sadarbības pieredze;
o Tirgotājs nav iesniedzis pieteikuma anketu dalībai Tirdziņā noteiktajā kārtībā vai pieteikumā norādījuši maldīgu vai nepareizu informāciju par tirgotajām preču grupām.

Iebraukšana un tirdzniecības vietas iekārtošana notiek Tirgus norises dienā 2022.gada 6. augustā no plkst. 07:00 līdz 08:30.
Tirgošanās vietu katram tirgotājam Organizators ierāda Tirdziņa dienā.
Tirdzniecība no automašīnām ir atļauta tikai gadījumos, kad tā nepieciešama, lai nodrošinātu pārdodamās produkcijas uzglabāšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. Tirdzniecības dalībniekam par to jāinformē Organizators pieteikuma anketā.
Tirdzniecības vietas demontāža, aprīkojuma un neiztirgotās produkcijas izvešana notiek Tirgus norises dienā pēc plkst.14:00. Tirgotāji nedrīkst uzsākt izbraukšanu no savas tirdzniecības vietas ātrāk kā plkst.14:00. Tirdzniecības laikā Tirgus teritorijā transporta kustība aizliegta.
Organizators nenodrošina iespēju Tirgotājam pieslēgties elektrībai. Tirgotāji drīkst izmantot savus ģeneratorus.
Organizators neatbild par Tirgotāja preču un mantu drošību Tirdziņa laikā.
Tirgotājs atbild par preču un tirdzniecības dokumentācijas atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem un prasībām.
Tirgotājs ir atbildīgs par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu.
Tirgotājs ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu, par to informējot Rīkotāju vismaz 7 dienas pirms Tirdziņa.
Vienas tirdzniecības vietas izmērs ir 3 x 3 m robežās. Tirgotājs ir tiesīgs pieteikt vairākas tirdzniecības vietas.

DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Pretendentiem, kuri atzīti par atbilstošiem dalībai Tirdziņā, Organizators izraksta rēķinu par dalības maksas veikšanu un nosūta elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.
Tirgotāji veic rēķina apmaksu ar bankas pārskaitījumu norādītajā termiņā.
Neierašanās gadījuma dalības maksa netiek atmaksāta.
Tirdziņā tiesīgi piedalīties tikai tie tirgotāji, kuri attiecīgi reģistrējušies pie Organizatora un veikuši samaksu par tirdzniecības vietu.
Tirgotāji ir tiesīgi aizņemt tikai to vietu, kuru tiem ierādījis Organizators.
Dalības maksa Tirdziņā tiek noteikta, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām”.

Organizators ir tiesīgs nekavējoties liegt dalību un izraidīt no Tirdziņa:
o personas, kuras nav iepriekš reģistrējušās kā Tirdziņa dalībnieki;
o Tirdziņa dalībniekus, kuri ir aizņēmuši tiem nepienākošos vietu.
Tirgotāja pienākums ir ievērot Alūksnes novada domes 2018.gada 27.septembra saistošos noteikumus “Par Alūksnes novada pašvaldības nodevām” un Alūksnes novada domes 2021.gada 25.februāra saistošos noteikumus “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”.

Skip to content