Alūksnes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņos

Alūksnes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam 14.Saeimas vēlēšanās 2022.gada 1.oktobrī.

Alūksnes novadā darbosies 19 vēlēšanu iecirkņi, katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešama komisija piecu līdz septiņu locekļu sastāvā. Vēlēšanu iecirkņu saraksts ir pieejams ŠEIT.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:

 • reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā 10 vēlētājiem (vēlētāju grupa);
 • novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgā novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Pieteikums sagatavojams uz VEIDLAPAS.

Pieteikumi iesniedzami no 2022.gada 15.jūlija līdz 2.augustam:

 • klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza iela 11, Alūksnē, ar norādi “Vēlēšanu komisijai”;
 • nosūtot pa pastu – “Vēlēšanu komisijai”, Dārza iela 11, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301;
 • elektroniski – parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu aluksne@pakalpojumucentri.lv, dome@aluksne.lv.

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Rubene
Tālrunis 2652 6652
nvk@aluksne.lv, ilze.rubene@aluksne.lv

Skip to content