Sākta veloparka būvniecība Alūksnē

 Lai jau šā gada novembrī jauniešiem būtu iespējams aktīvi atpūsties, ir sākušies būvdarbi aktīvās atpūtas parkā blakus Alūksnes Jaunajai pilij, kur agrāk atradās rotaļu laukums bērniem. Jaunais parks lieliski papildinās Alūksnes Izglītības un sporta centrā plānoto darbību.

 Veloparka ierīkošana papildinās sporta iespēju klāstu plašai mērķauditorijai – dažāda vecuma un prasmju velobraucējiem, skrituļotājiem, skeitbordistiem un citiem aktīvās atpūtas un sporta piekritējiem. Radītā infrastruktūra būs pieejama gandrīz visa gada garumā, tāpēc veicinās aktīvu atpūtu ārā. Plānotajām projekta darbībām ir ilgtspējīgs raksturs, jo jaunizveidotā infrastruktūra kalpos Alūksnes novada pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 Veicot teritorijas labiekārtojumu, atsevišķās vietās tiks ierīkoti apstādījumi – krūmu noēnojuma zona, kas uzlabos kopējo komforta līmeni. Ielu apgaismojumam kā enerģiju taupošs risinājums tiks izmantots videi draudzīgs LED apgaismojums. Pieejamas būs arī labierīcības un tiks uzstādīts dzeramā ūdens brīvkrāns.

 Projekta “Aktīvās atpūtas parka izbūve Alūksnē” finansējums piešķirts ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022.gadā”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībās”.

 Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Sanita Adlere.

 

 

Anda Podziņa,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content