Tautsaimniecības komitejas 13.07.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 13.07.2022. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 7

13.07.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par pašvaldības uzdevuma deleģēšanu SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 30.06.2022. lēmumā Nr. 253 “Par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”.
  5. Par valsts vietējo autoceļu un to posmu pārņemšanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
  6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
Skip to content