Uzņēmējus aicina uz tikšanos par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija” - Alūksnes novads

Uzņēmējus aicina uz tikšanos par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija”

Uzņēmējus aicina uz tikšanos par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija”
21.07. plkst. 16.00
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Brūža iela 7, Alūksne

Vairāk informācijas pie Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Māras Saldābolas, rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv

Skip to content