Noslēgta vienošanās par apjomīga uzņēmējdarbības atbalsta projekta īstenošanu Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Noslēgta vienošanās par apjomīga uzņēmējdarbības atbalsta projekta īstenošanu Alūksnes novadā

21. jūlijā Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” īstenošanu.

2021. gada 21. septembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumu grozījumi par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldībām to projektu ideju konceptu realizēšanai. Saskaņā ar tiem, pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 10. decembra uzaicinājuma pašvaldība 2021. gada 28. decembrī iesniedza aģentūrā savu projekta iesniegumu. Pēc septiņu mēnešu projekta pieteikuma izvērtēšanas un skaņošanas procesa pašvaldība šī gada 19. jūlijā saņēma lēmumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi.

Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradētu teritoriju un nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi.

Projekts vērsts uz saimnieciskās darbības veicējiem pilsētā un novadā – vairāk nekā 32 uzņēmumiem, kuru darbības pamatdarbības jomas saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām nozarēm, kas ir svarīgas novada attīstībai, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots atjaunot degradēto teritoriju 7,62135 ha platībā, izveidojot vismaz 111 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas 10 749 597 EUR apmērā.

Šis ir apjoma ziņā lielākais un sarežģītākais Alūksnes novada pašvaldības projekts. Kopumā tajā iekļautas 20 būvniecības aktivitātes novada teritorijā. Projekts izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām.

Plānotās projekta darbības ir:

  • ražošanas ēkas “Biznesa stacija” izbūve ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem Alūksnē Tālavas ielā,
  • Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve,
  • infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā,
  • trīs ražošanas ēku izbūve komersantiem Alūksnes novada teritorijā,
  • uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve septiņos novada pagastos.

Kopējās projekta izmaksas ir 6 842 863,15 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 000 000 EUR.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, projektā iekļautās aktivitātes vada Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājas Sanita Adlere, Santa Supe un Una Tetere-Teterovska.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content